RESPONSIBLE CARE RAPPORT 2016

Mark Williams, voorzitter VNCI - In 1992 werd Responsible Care in de chemiebranche geïntroduceerd als een continu verbeterprogramma op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Responsible Care heeft de chemische industrie veel vooruitgang gebracht waar we trots op mogen zijn. We hebben veel geleerd over hoe risico’s beter te beheersen, over hoe hierover te communiceren met de buitenwereld en hoe de bescherming van werknemers, omwonenden en milieu optimaal vormgegeven kan worden, in samenspraak tussen overheid en bedrijven en andere direct betrokkenen.  

Colette Alma, directeur VNCI - Door het wereldwijde Responsible Care-programma te onderschrijven verplicht elk VNCI-lidbedrijf zich om een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving. In Nederland, met zijn relatief hoge prestatieniveau, zoeken we nieuwe wegen om de prestaties naar een nog hoger niveau te tillen.

Dit vernieuwde Responsible Care Rapport is daarvoor een prachtig nieuw hulpmiddel. Het laat zien waar ze goed in zijn en waar nog verbeterpunten liggen.