Stakeholderdialoog


Conclusies uit de stakeholdersdialogen

Eén van de deelnemers zei: “Iemand moet de regie nemen voor verduurzaming van de samenleving – laten wij dat dan zijn.” Dat kan volgens de deelnemers onder de volgende randvoorwaarden:

• Wees duidelijk, eerlijk en transparant. Dit geldt zowel als het over de sector zelf gaat als over de rol van de sector in de keten van grondstofwinning tot aan duurzaam eindproduct.

• Stel duidelijke doelen. Dit geldt voor de sector zelf bij sectorspecifieke doelen zoals veiligheid, klimaat, energie en innovatie. Formuleer samen met bestaande en nieuwe partners gezamenlijke doelen die aansluiten bij de doelstellingen binnen de keten.

• Leiderschap en visie van grote spelers in de sector en in de keten. Uitgangspunt zou moeten zijn dat om te winnen àlle partijen in een keten moeten winnen.