Actielijn 1


Low carbon economy

De eerste lijn van de duurzaamheidsagenda valt samen met de doelstelling van de ‘Routekaart Chemie 2030’. De chemische industrie heeft de ambitie om 40% broeikasgas te reduceren in de periode 2005-2030. Dit is gebaseerd op de gehele productlevencyclus. De industrie wil samen met de overheid de noodzakelijke voorwaarden afstemmen.

De Routekaart formuleert zes oplossingsrichtingen:

  • Duurzame producten
  • Vervangen van fossiele grondstoffen
  • Sluiten van de materiaalketen
  • Verbeteren van de energie-efficiëntie
  • Introductie van duurzame energie
  • Afvangen en benutten van CO2

Gezamenlijk kunnen ze ieder hun deel bijdragen om het totaal van veertig procent reductie te behalen. Voor het bereiken van de doelen is transparante samenwerking tussen partijen binnen en buiten de sector essentieel. Daarbij kan de sector technologische oplossingen bieden die andere partijen, ketens en sectoren in staat stellen hun emissies te reduceren. Een aantal resultaten die in 2016 op de zes thema’s zijn geboekt, zoals bijvoorbeeld het nuttig hergebruik van CO2 of het gebruik van biomassa als grondstof zijn nog niet te kwantificeren.