Actielijn 2


Minimale impact op mens en milieu

De chemische industrie moet zich er voortdurend bewust van zijn wat de impact van chemie is op mens, dier en de omgeving en daar ook op een verantwoorde manier mee omgaan. Middels het Responsible Care programma, dat staat voor het continue doorvoeren van verbeteringen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid & Milieu bij de productie en het gebruik van chemische producten, helpen de bedrijven elkaar om de verbeteringen door te voeren.

Door het tonen van leiderschap op het gebied van veiligheid kan de veiligheidscultuur verder worden verbeterd (zie het programma Veiligheid Voorop). Daarnaast zijn de bedrijven op het gebied van milieu voortdurend bezig met het optimaliseren van de processen om de reductie van emissies naar bodem, water en lucht te verbeteren. Duurzame productontwikkeling is ook een onderwerp binnen de Topsector Chemie en binnen de Routekaart Chemie om maximaal bij te dragen aan een gezonde omgeving.