Duurzaamheidsrapportage


Verduurzaming van de samenleving is noodzakelijk voor de toekomst. Mede door de dreigende schaarste aan grondstoffen, de steeds strengere milieu- en veiligheidseisen en de ongelijke concurrentieverhoudingen in de wereld.

Zichtbaarheid

De chemiesector staat aan het begin van de productieketen en daarmee aan de basis van de Nederlandse industrie. Wij vormen een sleutelrol in de verduurzaming van de samenleving. Het is belangrijk dat dit zichtbaarder wordt voor onze omgeving en stakeholders.

Ambitie

Als sector proberen we te laten zien wat er al bereikt is en welke wensen er zijn voor de toekomst. Als Nederlandse chemische industrie hebben we de ambitie om bekend te staan als hét land van de duurzame chemie. In de mondiale top-drie van producenten van duurzame materialen en oplossingen.

Inmiddels hebben we een helder beeld op welke thema’s wij invloed kunnen uitoefenen;

  • low carbon economy

  • De impact van de chemie [op mens en milieu]

  • Welzijn en maatschappelijke waarde

Betrekken van stakeholders bij belangrijke duurzaamheidsthema's

(N=70)

 

Specifieke functionaris verantwoordelijk voor duurzaamheid

(N=71)