Responsible Care


De chemiesector maakt volop werk van verduurzaming. Ze hecht veel waarde aan verbetering van haar prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en de communicatie daarover. Zo nemen alle leden van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) deel aan het wereldwijde programma Responsible Care (RC). Responsible Care omvat procesveiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu, transport(veiligheid), communicatie over Responsible Care, security en product stewardship (ketenbeheer). De laatste jaren heeft de VNCI het Responsible Care-programma verbreed tot duurzaam ondernemen en het nadrukkelijker gericht op verbeteringen binnen de waardeketen.

Responsible Care Dashboard

De VNCI ontwikkelde in 2016 het Responsible Care Dashboard. Deze online tool stelt VNCI-leden in staat om hun prestaties op het gebied van Responsible Care (veiligheid, gezondheid, milieu-emissies, grondstoffen, duurzaamheid en human capital) te vergelijken met het gemiddelde van de sector en deze verder te verbeteren.

Responsible care prijs

 

Winnaar 2017

In 2017 waren Croda in Gouda en SABIC in Geleen genomineerd voor de Responsible Care-prijs 2017. In juni werd Croda als winnaar aangewezen met het project ‘Quarterback’. Het Goudse chemiebedrijf heeft maximaal nagedacht over hoe de reststromen – in dit geval glycerine – efficiënt te benutten. Croda deze afvalstroom volledig opgeheven en ingezet als energiedrager voor de vergisting van biogas. Het project heeft geleid tot 14% waterbesparing voor het bedrijf als geheel en een 6,5% CO2-reductie. Bovendien vindt er circa 7700 ton minder glycerinetransport per jaar plaats. Positief is ook het belang dat het bedrijf hecht aan het erbij betrekken van de lokale omgeving: aan de bewoners is zorgvuldig uitgelegd wat er in het proces ging veranderen.

Genomineerd 2017

Het andere genomineerde project komt van SABIC. Eind april werd de eerste ‘groene’ gastanker van SABIC officieel gedoopt. De aanpassing aan de boeg van het schip en de mogelijkheid om verschillende brandstoffen (vanuit de lading) te benutten zijn goed doordacht. Er kan zodoende circa 30% meer lading worden getransporteerd. Met name de vorm en constructie van de tanks is innovatief en ingewikkeld om te fabriceren. Het brandstofbesparingspercentage voor dit nieuw ontworpen schip bedraagt tussen 10 en 20%.

Responsible Care rapport

Sinds 2017 is het Responsible Care rapport online beschikbaar. De belangrijkste informatie rondom de verschillende RC onderwerpen krijgt ieder jaar een update. Bekijk hieronder het rapport van 2015. Interesse in edities van voorgaande jaren? Neem dan contact met ons op. 

Rapport 2015