Gezondheid


 

Bescherming werknemers

Tijdens de in 2016 georganiseerde Europese conferentie onder leiding van het Nederlands EU voorzitterschap op het gebied van carcinogene stoffen heeft de VNCI samen met VNO-NCW en de werknemersorganisatie FNV gepleit om de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen met spoed op Europees niveau te verbeteren en te komen tot een gelijk speelveld voor bedrijven. Zij hebben voorgesteld om voor minstens vijftig bindende grenswaarden voor de meest gebruikte kankerverwekkende stoffen in Europa vast te stellen.