Duurzaamheid

Als corona één ding laat zien is het de sterke verbondenheid met elkaar. De verschillende sectoren van onze samenleving zijn verregaand geïntegreerd, goederen en grondstoffen komen overal vandaan en gaan overal naartoe, en we ontwikkelen gezamenlijk nieuwe normen en waarden. Niet alleen over hoe we met elkaar omgaan in deze corona-tijd, maar ook hoe we omgaan met welzijn en welvaart, met veiligheid, met het milieu en het klimaat, en met onze industrie.

Met dit duurzaamheidsverslag willen we een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van deze normen. We gebruiken daarvoor de gezamenlijke taal van de VN Sustainable Development Goals (SDG's). De SDG-doelen helpen ons om uitdagingen te identificeren en ambities te formuleren. We richten ons daarbij vooral op de zes SDG's die voor de chemie belangrijk zijn. In het duurzaamheidsverslag geven we inzicht in de bijdrage van de Nederlandse chemie aan de verschillende SDG's. We beschrijven de uitdagingen, de ambities die we (nog niet) hebben en geven inzicht in de vele initiatieven die inmiddels onderweg zijn. Ook laten we zien dat het niet eenvoudig is onze ambities om te zetten in meetbare resultaten, en dat we pas aan het begin staan van een lange weg.

Het duurzaamheidsverslag is een uitbreiding van ons Responsible Care-programma, waaraan de sector zich vrijwillig heeft gecommitteerd, en waarvan de resultaten in het Duurzaamheidsverslag terugkomen. Onderstaand een overzicht van de onderwerpen waarin het verslag is opgebouwd, met de daarbij gekoppelde SDG's.

SDG 12 - Circulaire Economie

Producten worden gemaakt, gebruikt en weggegooid. Veel waardevolle materialen eindigen in afvalverbranders waar ze in energie omgezet worden. De chemische sector ziet deze producten liever terugkomen als grondstof om weer nieuwe materialen van te maken.

SDG 7 en 13 - Klimaat en Energie

De chemie draagt bij aan de energietransitie. Dit doet de chemie door over te gaan naar een CO2-arme industrie. De chemie vermindert het aandeel fossiele grondstoffen, en zal dit vervangen door biobased grondstoffen en waterstof. Daarnaast wordt er een grote stap gemaakt om het proces te elektrificeren. 

SDG 3 - Veiligheid, gezondheid en milieu

De chemische industrie werkt al decennia aan een goede gezondheid en welvaart. De producten die door de chemische industrie worden gemaakt dragen veelal bij aan de welvaart en zijn in sommige gevallen levensreddend.

SDG 9 - Innovatie en infrastructuur

Voor de chemische industrie zijn innovatie en infrastructuur sterk verbonden. Met de huidige innovaties op het gebied waterstof is het van belang dat de juiste infrastructuur beschikbaar is.

SDG 8 - De sector

De chemische industrie staat aan de basis van de verduurzaming van de maatschappij en draagt door vernieuwing en groei volop bij aan economische groei. Dit kan niet zonder goed opgeleide vakmensen. De sector biedt deze mensen banen waarin ze zich ontwikkelen en zelf bijdragen aan een duurzame en welvarende toekomst.