Actielijn 1 - Low Carbon Economy

Tijdens de Parijse klimaattop is afgesproken om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden, met als streven 1,5 graden. De VNCI vertaalt dit naar het verminderen van uitstoot van broeikasgassen van de chemische industrie met 80 – 95% in 2050 ten opzichte van 1990. In maart 2018 publiceerde de VNCI de Routekaart 2050 – Chemistry for Climate. Hierin is inzichtelijk gemaakt hoe de industrie kan en wil verduurzamen richting 2050 voor zowel energie als grondstoffen gebruik.

De transitie van de chemische industrie vraagt een zorgvuldige evenwicht in het gebruik van de verschillende mogelijkheden voor emissiereductie

  • Duurzame biomassa
  • CCS
  • Hernieuwbare elektriciteit
  • Duurzame CO2

Bekijk de video hieronder voor de highlights van het rapport. Of lees het complete rapport hier.