Actielijn 2 - Minimale impact op mens en milieu

Minimale impact op mens en milieu

De chemische industrie moet zich er voortdurend bewust van zijn wat de impact van chemie is op mens en omgeving en daar ook op een verantwoorde manier mee omgaan. Via het Responsible Care programma helpen de bedrijven elkaar om de verbeteringen door te voeren.

Leiderschap

Door het tonen van leiderschap op het gebied van veiligheid kunnen we de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties verder verbeteren.

Reductie emissies

Op milieu-gebied werken de bedrijven voortdurend aan de optimalisatie van de processen om de reductie van emissies naar bodem, water en lucht te verbeteren.

Productontwikkeling

Duurzame productontwikkeling staat ook hoog op de agenda bij de Topsector Chemie, om zo maximaal bij te dragen aan een gezonde omgeving.