Actielijn 3 - Welzijn en Welvaart

Bijdrage aan welzijn en welvaart

In samenwerking met de Topsector Chemie heeft de VNCI het Streefbeeld 2030 ontwikkeld. Een ambitieus maar haalbaar beeld van de chemische sector in 2030. Vernieuwing, kostenreductie en verduurzaming staan centraal. De beoogde ontwikkeling heeft niet alleen positieve gevolgen voor de sector zelf maar ook voor de maatschappelijke transitie naar een low carbon, high quality of life en circulaire economie. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het krijgen en houden van voldoende goed gekwalificeerd personeel, of duurzame inzetbaarheid ervan.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam produceren betekent niet alleen dat we zuinig omgaan met grondstoffen en energie, maar ook dat we investeren in ons personeel. Een medewerker die over de juiste kennis en kunde beschikt, zich goed voelt en gezond is, zal zijn werk efficiënter en langer beoefenen. We moeten er daarom voor zorgen dat ons personeel duurzaam inzetbaar is. De rol van de chemie bij de verduurzaming van de samenleving is duidelijk maken en transparantie geven over veiligheid, risico’s en chemische stoffen. Daarmee komen we tegemoet aan verwachtingen van en zorgen over de chemische industrie die in de maatschappij leven.

Duurzaamheidsagenda

De toekomstige duurzaamheidsagenda zal een doorkijk bevatten naar de periode 2030-2050. Daarvoor bekijkt de VNCI aan welke (Europese en wereldwijde) programma’s zij een bijdrage kan leveren. De VNCI stemt haar drie duurzaamheidslijnen af op de activiteiten die Cefic op Europees niveau vaststelt.