Duurzaamheidsrapportage

Bron: VNCI

Bron: VNCI

2018 - voorlopige cijfers

Ongeveer 60% van de (business van de) lidbedrijven van de VNCI betrekt stakeholders bij de externe dialoog en ongeveer de helft van de business heeft een specifieke functionaris voor duurzaamheid in dienst.

Het betrekken van stakeholders bij belangrijke duurzaamheidsthema's vormt de basis van de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf. Duurzaamheid gaat ook over de rol van een chemisch bedrijf in de samenleving. Niet alleen voor de korte termijn, maar zeker ook voor het creëren van toegevoegde waarde op de langere termijn. 

Chemie als sleutelrol naar verduurzaming

Op 22 mei 2019 organiseerde de VNCI een stakeholderdialoog waarbij de bijdrage van de chemie aan de verduurzaming van Nederland centraal stond. De algemene bevindingen van de stakeholders is dat de chemie dichter bij de maatschappij moet komen te staan en ook buiten de eigen sector een verbindende rol kan hebben tussen vooruitlopers en achterblijvers. Het vergroten van de transparantie, bijvoorbeeld door het beter verschaffen van inzicht in de keten en het verbeteren van de interacties met de stakeholders en downstream sectoren werd eveneens als belangrijk verbeterpunt gesignaleerd.