Duurzaamheidsrapportage

Bron: VNCI

Bron: VNCI

Ongeveer 60% van de (business van de) lidbedrijven van de VNCI betrekt stakeholders bij de externe dialoog en ongeveer de helft van de business heeft een specifieke functionaris voor duurzaamheid in dienst.

Het betrekken van stakeholders bij belangrijke duurzaamheidsthema's vormt de basis van de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf. Duurzaamheid gaat ook over de rol van een chemisch bedrijf in de samenleving. Niet alleen voor de korte termijn, maar zeker ook voor het creëren van toegevoegde waarde op de langere termijn. 

Chemie als sleutelrol naar verduurzaming

Op 22 mei 2019 organiseert de VNCI een stakeholderdialoog waarbij de bijdrage van de chemie aan de verduurzaming van Nederland centraal staat. De chemiesector staat aan het begin van de productieketen en daarmee aan de basis van de Nederlandse industrie. Wij vormen een sleutelrol in de verduurzaming van de samenleving. Het is belangrijk dat dit zichtbaarder wordt voor onze omgeving en stakeholders.