Grondstoffen

Bron: VNCI

2018 - voorlopige cijfers

Sinds 2015 is er een kleine stijging te zien in het aantal productie sites die biobased materialen als grondstof inzetten en het aantal sites dat gebruik maakt van gerecyclede grondstoffen. Die na toepassing in eindproducten en na recycling opnieuw als grondstof kunnen worden ingezet.

Het vervangen van de huidige fossiele grondstoffen kan door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van biobased grondstoffen. Deze organische stoffen kunnen in potentie worden omgezet in chemische bouwstenen, via bijvoorbeeld bioraffinage of witte chemie. Naast chemische grondstoffen wordt biomassa ook gebruikt voor andere toepassingen zoals (dier)voeding en energie. De overschakeling van fossiel naar biobased vergt veelal "maatwerk". 

bron: VNCI

Doelstellingen 2030

In een circulaire economie gebruiken we grondstoffen en materialen zo lang mogelijk. De doelstellingen van de chemie voor 2030:

  • De koolstofbron is 15% biobased, 10% (chemisch) gerecycled materiaal en 75% fossiel
  • Percentage kunststoffen dat gerecycled wordt is gestegen tot 60%, waarvan 10% chemische recycling en 50% mechanische recycling.

 

Kansen verzilveren

Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie voor de inzet van biomassa als hernieuwbare grondstof. Om de kansen te verzilveren, is specifiek beleid nodig. We hebben te maken met uitdagingen zoals de concurrentie met fossiele grondstoffen op een competitieve en sterk prijs gedreven internationale markt. Alsook het duurzaam en grootschalig beschikbaar maken van biomassa via een samenwerking van bedrijven, overheden en de wetenschap. Een level playing field is een belangrijke randvoorwaarde.