Stakeholderdialoog

Jaarlijks organiseert de VNCI een stakeholderdialoog. Tijdens de laatste editie – 22 mei 2019 – gaven  zo’n tachtig betrokkenen uit onder meer chemie, aangrenzende sectoren, onderwijs en overheid een kritische blik op de drie duurzame actielijnen van de VNCI. Om de vereiste versnelling te maken, reflecteerden de aanwezigen op de drie duurzame actielijnen die de VNCI heeft opgesteld: CO2-arme economie, minimale impact op mens en milieu en bijdrage aan welzijn en welvaart. Hiermee wil de VNCI inzichtelijk maken hoe en aan welke UN Sustainable Development Goals (SDG’s) de sector een bijdrage wil leveren. De input van de stakeholders wordt de komende tijd gebundeld en zal gebruikt worden om de verdere richting te bepalen.