Energiegebruik

In 2015 heeft zich de trend voorgezet die in 2012 is gestart. De chemiebedrijven kopen meer elektriciteit en stoom in, terwijl ze dit voorheen zelf produceerden in een WKK-installatie. Door de stijging van de prijs van aardgas en de daling van de elektriciteitsprijs werden de WKK-installaties steeds minder rendabel.

De aankoop van elektriciteit en warmte wordt omgerekend naar de hoeveelheid CO2 die gepaard is gegaan bij de opwekking van elektriciteit.

De indirecte emissies van CO2 stijgen sterk in 2015. Dit heeft een dubbele oorzaak, ten eerste is er meer elektriciteit en stoom ingekocht, tevens leidt de ingekochte elektriciteit tot meer CO2-emissie dan in eerdere jaren. De directe CO2-emissies dalen wel iets, maar dit weegt niet op tegen de groei van de indirecte emissies.