Indicatoren

De chemische industrie wil met dit duurzaamheidsverslag inzichtelijk maken wat de ontwikkelingen zijn. Dit doen we door verschillende indicatoren bij te houden. Zo maken we zichtbaar wat de vorderingen zijn bij de gestelde ambities. 

Circulaire Economie

Producten worden gemaakt, gebruikt en weggegooid. Veel waardevolle materialen eindigen in afvalverbranders waar ze in energie omgezet worden. De chemische sector ziet deze producten liever terugkomen als grondstof om weer nieuwe materialen van te maken.

Indicatoren: 

Circulariteit

Klimaat en Energie

De chemie draagt bij aan de energietransitie. Dit doet de chemie door over te gaan naar een CO2-arme industrie. De chemie vermindert het aandeel fossiele grondstoffen, en zal dit vervangen door biobased grondstoffen en waterstof. Daarnaast wordt er een grote stap gemaakt om het proces te elektrificeren. 

Indicatoren:

Klimaat

Biogrondstoffen en Energie

Veiligheid, gezondheid en milieu

De chemische industrie werkt al decennia aan een goede gezondheid en welvaart. De producten die door de chemische industrie worden gemaakt dragen veelal bij aan de welvaart en zijn in sommige gevallen levensreddend.

Indicatoren: 

Veiligheid en gezondheid 

Milieu

Innovatie en infrastructuur

Voor de chemische industrie zijn innovatie en infrastructuur sterk verbonden. Met de huidige innovaties op het gebied waterstof is het van belang dat de juiste infrastructuur beschikbaar is.

Indicatoren:

Innovatie

Best Practices

De sector

De chemische industrie staat aan de basis van de verduurzaming van de maatschappij en draagt door vernieuwing en groei volop bij aan economische groei. Dit kan niet zonder goed opgeleide vakmensen. De sector biedt deze mensen banen waarin ze zich ontwikkelen en zelf bijdragen aan een duurzame en welvarende toekomst.

Indicatoren: 

Economische ontwikkeling

Mens en ontwikkeling