Over het rapport

Dit online Responsible Care-rapport beschrijft de rol van de chemie in het kader van het Responsible Care-programma. Responsible Care is het wereldwijde initiatief van de chemische industrie om continu haar prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te verbeteren.

De VNCI heeft zich in 1992 aangesloten bij het Responsible Care-initiatief, dat inmiddels in meer dan zestig landen is ingevoerd. Sinds 2006 ligt het accent meer op duurzaam ondernemen, een verbeterd ketenbeheer en transparantie. Het programma is in 2014 voor het laatst vernieuwd. Het accent ligt daarbij nog steeds op duurzaamheid, ketenbeheer en transparantie, maar met extra aandacht voor het verbeteren van de leiderschapscultuur binnen de bedrijven.

Scope van de rapportage

Openbare gegevens (van het CBS) over de Nederlandse chemische industrie betreffen alle bedrijven die in de internationale classificatie onder NACE-code 20 (chemische industrie) vallen. Waar ook bedrijven die onder NACE-code 21 (farmaceutische industrie) vallen worden meegenomen, is dat aangegeven. Naar omzet gemeten is het overgrote deel van de in Nederland operationele bedrijven die onder NACE-code 20 en 21 vallen direct of indirect lid van de VNCI. Waar de VNCI in dit rapport spreekt namens de Nederlandse chemische industrie, worden de leden van de VNCI bedoeld, tenzij anders aangegeven.