Over het verslag

 

Duurzame chemie. Dát is het doel. Het commitment van de chemische industrie om dit te bereiken, is groot. In Nederland, én wereldwijd. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn hiervoor de basis. In het Duurzaamheidsverslag geven we jaarlijks een update over de duurzaamheidsambities en de behaalde resultaten van de Nederlandse chemiesector.

 

Responsible Care

Het Duurzaamheidsverslag is onderdeel van het programma Responsible Care. Dit is een wereldwijd initiatief van de chemische industrie om haar prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te verbeteren. Een groot deel van de chemiebedrijven – ook in Nederland – is aangesloten bij Responsible Care.

Responsible Care wil een leidende rol vervullen bij het verbeteren van de veiligheid van de chemische sector. In de afgelopen jaren is de scope van RC daarom ook breder geworden. Een concreet voorbeeld is product stewardship, wat inhoudt dat bedrijven steeds meer verantwoording zullen nemen voor producten in de keten. Zeker met het oog op de circulaire economie zal deze verantwoordelijkheid steeds belangrijker worden.

 

Responsible Care-enquête

Het RC-programma monitort al meer dan 25 jaar de prestaties van chemiebedrijven door middel van een jaarlijkse enquête. In Nederland stuurt de Koninklijke VNCI de jaarlijkse RC-enquête naar de aangesloten leden. Met de resultaten krijgen we een overzicht van de initiatieven van de chemiebedrijven in ons land. Waar staan ze op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, gezondheid, innovatie, product stewardship en global leadership? En waar liggen kansen voor verdere verbeteringen?

 


Scope van de rapportage

Openbare gegevens (van het CBS) over de Nederlandse chemische industrie betreffen alle bedrijven die in de internationale classificatie onder NACE-code 20 (chemische industrie) vallen. Naar omzet gemeten is het overgrote deel van de in Nederland operationele bedrijven die onder NACE-code 20 vallen direct of indirect lid van de VNCI. Waar de VNCI in dit rapport spreekt namens de Nederlandse chemische industrie, worden de leden van de VNCI bedoeld, tenzij anders aangegeven.