Responsible Care

De chemische sector in Nederland maakt volop werk van verduurzaming. Ze hecht veel waarde aan verbetering van haar prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en de communicatie daarover. Zo nemen alle leden van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) deel aan het wereldwijde programma Responsible Care (RC). De laatste jaren heeft de VNCI het programma verbreed tot duurzaam ondernemen en het nadrukkelijker gericht op verbeteringen binnen de waardeketen.

Responsible Care pijlers:

  • Procesveiligheid: we vragen bijvoorbeeld naar het aantal procesveiligheidsincidenten dat zich in een jaar per 200.000 gewerkte uren heeft voorgedaan, de zogenaamde Process Safety Incident Rate (PSIR)
  • Arbeidsomstandigheden: De VNCI inventariseert al meer dan 10 jaar de arbeidsongevallen (letsel met meer dan een dag verzuim) bij haar leden
  • Milieu: kwaliteit van lucht, water en bodem 
  • Transport(veiligheid)
  • Communicatie over Responsible Care
  • Security draagt bij aan het terugdringen van criminaliteit, het vroegtijdig signaleren van ongewenst gedrag en het voorkomen van terrorisme
  • Product stewardship (ketenbeheer)

 

Rapport

Sinds 2017 is het offline Responsible Care rapport vervangen door deze website. Het grote voordeel is dat we altijd de meest actuele informatie online beschikbaar hebben. Interesse in edities van voorgaande jaren? Neem dan contact met ons op.