Afval

Bron: e-MJV (leden VNCI)

De grafiek geeft een overzicht van het percentage nuttige afval toepassingen voor de VNCI-leden, opgesplitst naar het soort afval. Nuttige toepassingen zijn: energieterugwinning, recycling en afvalscheiding. Niet-nuttige toepassingen zijn: verbranden en storten.

Recycling van afval is in 2018 zeer fors toegenomen in vergelijking met de voorgaande jaren, meer dan 90% van de hoeveelheid betreft de categorie "proces-onafhankelijk niet-gevaarlijk afval". De hoeveelheid extern verbrand afval blijft de afgelopen jaren redelijk stabiel. Ruim 85% van het het extern verbrand afval is van de categorie "gevaarlijk afval". De hoeveelheid gestort afval is het afgelopen jaar weliswaar verdubbeld, maar het betreft hier ca. 90% niet-gevaarlijk afval.

Nieuw dit jaar is de grafiek waarin het percentage nuttige toepassingen per afvalsoort is weergegeven. Meer dan 95% van het niet-gevaarlijk afval en het kunststofafval heeft inmiddels een nuttige toepassing.