Afval

Bron: e-MJV (leden VNCI)

De grafiek geeft een overzicht van de totale afval cijfers voor de VNCI-leden, opgesplitst naar verwerkingsmethode. De totale cijfers zijn een optelling van het gerapporteerde gevaarlijk afval, niet-gevaarlijk afval en de prioritaire stromen kunststofafval en HKW-houdend afval.

Recycling van afval is in 2017 met ruim 50% toegenomen in vergelijking met het voorgaande jaar. De hoeveelheid extern verbrand afval is in 2017 met ruim 60% toegenomen. Ruim 90% van het extern verbrande afval is van de categorie "gevaarlijk afval". Het gestort afval daarentegen is in 2017 met ruim 80% verminderd. Ongeveer de helft daarvan betreft gevaarlijk afval.