Arbeidsveiligheid

2018

In 2018 hebben er 68 incidenten plaatsgevonden. Net zoals het jaar ervoor zijn er bij onze bedrijven geen dodelijke ongevallen geweest. De LTI rate voor eigen werknemers is ongeveer gelijk aan het jaar 2017; 1,09 versus 1,05. De LTI rate voor contractors is iets gestegen; 1,11 ten op zichte van 0,91.

In tegenstelling tot de jaren 2016/17 deden de contractors het net niet beter dan de eigen werknemers. Het merendeel van de incidenten handelde om de zogenaamde ‘slips, trips en falls’. Een grote gemene deler was niet te ontdekken zowel qua type incidenten als directe en achterliggende oorzaken. Slechts een paar incidenten hadden te maken met gevaarlijke stoffen.

De VNCI inventariseert al meer dan 10 jaar de arbeidsongevallen (letsel met meer dan een dag verzuim) bij haar leden. Deze zogenaamde LTI (Lost Time Injury) gegevens gebruikt de VNCI om te laten zien hoe de chemische industrie presteert op het gebied van arbeidsveiligheid. Sinds een aantal jaar inventariseert de VNCI ook de ongevallen waarbij geen direct verzuim optreedt. Dat zijn de zogenaamde ‘Restricted Work Cases’ (RWC) en ‘Medical Treatment Cases’ (MTC).

LTI-rapportage verplicht

Sinds 2017 is een betere analyse mogelijk omdat de aanvullende LTI-rapportage, met daarbij de directe en achterliggende oorzaken, nu verplicht is. Deze aanvullende gegevens vragen we al vijf jaar op vrijwillige basis op bij onze leden waardoor het mogelijk is lessen te trekken uit de aard en oorzaak van de incidenten.