Arbeidsveiligheid

Bron: VNCI

In 2017 hebben er 78 incidenten plaatsgevonden. Het betreft geen dodelijke ongevallen. Dit in tegenstelling tot 2016 waarin er twee doden te betreuren waren. De LTI voor eigen werknemers is beduidend beter dan in 2016; 1,18 versus 1,60. Datzelfde geldt voor de contractors; 0,95 ten op zichte van 1,49.

De contractors deden het net als vorig jaar beter dan de eigen werknemers. Het merendeel van de incidenten handelde om de zogenaamde ‘slips, trips en falls’. Een grote gemene deler was niet te ontdekken zowel qua type incidenten als directe en achterliggende oorzaken. Slechts een paar incidenten hadden te maken met gevaarlijke stoffen.

De VNCI inventariseert al meer dan 10 jaar de arbeidsongevallen (letsel met meer dan een dag verzuim) bij haar leden. Deze zogenaamde LTI (Lost Time Injury) gegevens gebruikt de VNCI om te laten zien hoe de chemische industrie presteert op het gebied van arbeidsveiligheid. Sinds een aantal jaar inventariseert de VNCI ook de ongevallen waarbij geen direct verzuim optreedt. Dat zijn de zogenaamde ‘Restricted Work Cases’ (RWC) en ‘Medical Treatment Cases’ (MTC).

LTI-rapportage verplicht

Over 2017 is een betere analyse mogelijk omdat de aanvullende LTI-rapportage, met daarbij de directe en achterliggende oorzaken, nu verplicht is. Deze aanvullende gegevens vragen we al vijf jaar op vrijwillige basis op bij onze leden waardoor het mogelijk is lessen te trekken uit de aard en oorzaak van de incidenten.