Gezondheid

Bescherming werknemers

in april 2018 is de Europese campagne “Healthy Workplaces; manage dangerous substances” van het EU-OSHA van start gegaan. Naar schatting worden elk jaar zo’n 100.000 werknemers ziek als gevolg van blootstelling op het werk aan kankerverwekkende stoffen. Dit kost de Europese samenleving elk jaar naar schatting zo’n 2,4 miljard Euro. De campagne, die doorloopt in 2019, is erop gericht de bewustwording over het belang van een gezonde werkplek te vergroten. Daarnaast worden best practices gedeeld en instrumenten en hulpmiddelen ontwikkeld. De VNCI en haar leden nemen actief deel aan de Nederlandse campagne (‘Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen').