Procesveiligheid

Bron: VNCI

De VNCI verzamelt via het Responsible Care programma gegevens over de prestaties op het gebied van procesveiligheid. Zo vragen we naar het aantal procesveiligheidsincidenten dat zich in een jaar per 200.000 gewerkte uren heeft voorgedaan, de zogenaamde Process Safety Incident Rate (PSIR).

De grafiek laat zien dat over de jaren 2015 en 2016 de lidbedrijven van de VNCI significant beter scoren dan het gemiddelde van de bedrijven en sectoren die participeren in het Veiligheid Voorop programma en het gemiddelde van de Europese downstream oil industry.

 

Veiligheidsbeheerssysteem

Voor de chemische industrie is procesveiligheid van cruciaal belang. De bedrijven leveren grote inspanningen op dit gebied. Organisaties die onder de BRZO regelgeving vallen moeten over een goedwerkend veiligheidsbeheerssysteem beschikken. Dit is een management systeem gericht op het in tact houden van de installaties zowel nu als op de langere termijn. Ook sociale aspecten zoals cultuur en leiderschap spelen een belangrijke rol.