Procesveiligheid

Bron: VNCI

2018

De VNCI verzamelt via het Responsible Care programma gegevens over de prestaties op het gebied van procesveiligheid. Zo vragen we naar het aantal procesveiligheidsincidenten dat zich in een jaar per 200.000 gewerkte uren heeft voorgedaan, de zogenaamde Process Safety Incident Rate (PSIR). De VNCI hanteert de Cefic definitie voor een procesveiligheidsincident.