Security

Bron: VNCI

2018

65-70% van de VNCI leden beschikt over een (gedeeltelijk) security managementsysteem. Doel is om in de hele sector een vorm van security management te implementeren die past bij de omvang en complexiteit van de bedrijven.

Dit is samengevat in de Responsible Care Security Code. Mede op basis van deze code stimuleert de VNCI dat haar leden beschikken over een Security Management Systeem. Op basis van risico-assessments heeft de chemische industrie samen met de overheid scenario’s, bijbehorende beveiligingsplannen en maatregelen ontwikkeld. Deze zijn vastgelegd in een security management systeem. Een belangrijk middel in het adequaat weerstandsvermogen tegen moedwillige verstoringen. 

Cybersecurity

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen zoals vitale processen en cybersecurity binnen de chemische industrie zijn opgenomen in een plan van aanpak. Deze is in 2018 ontwikkeld. In nauwe samenwerking met diverse ministeries en kennisinstituten, zoals het RIVM en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Daarnaast is in samenwerking met het NCSC een platform voor cybersecurity voor de (petro)chemie opgericht waar informatie-uitwisseling plaatsvind.

Werkgroep Security

In 2018 leverde de VNCI werkgroep Security een actieve bijdrage aan een onderzoek naar de intersectorale afhankelijkheden met andere vitale sectoren, zoals de energievoorziening. Het resultaat? Een verbetering van de bewustwording van de onderlinge relaties van de chemie met andere (vitale) sectoren.