Watergebruik

Bron: e-MJV (leden VNCI)

Industrieel gebruik van water is voor de chemische industrie van groot belang. Na een lichte daling in 2015 ligt het watergebruik al een aantal jaar op een niveau van circa 1700 miljoen m3. Ruim 97% daarvan betreft de inname van oppervlaktewater. Het resterende gedeelde betreft grondwater (ongeveer 1%), bijna gehalveerd in vergelijking met het jaar 2017 en leidingwater (ongeveer 1,5%).